Hibe Teşvik Kredi

EXIMBANK-SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ

A- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılara ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılara ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında, İlgili Kuruluş: Eximbank A.Ş.

  Hibe Teşvik Kredi +

EXIMBANK- İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır. İlgili Kuruluş: Eximbank A.Ş.

  Hibe Teşvik Kredi +

EXIMBANK-İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların ve ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. İlgili Kuruluş: Eximbank A.Ş.

  Hibe Teşvik Kredi +