Hibe Teşvik Kredi

Yeni Girişimcilik Destek Programı - 2019

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2019 yılından itibaren yenileniyor. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2019 yılından itibaren yenileniyor.

  Hibe Teşvik Kredi +

1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bu program kapsamında, Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının;

  Hibe Teşvik Kredi +

YENİ İŞ KURACAKLARA 50.000 TL HİBE, 100.000 TL FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir. İlgili Kurum: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

1512 BİGG - BİREYSEL GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ POGRAMI)

Program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

  Hibe Teşvik Kredi +