Hibe Teşvik Kredi

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama DesteğiAMAÇ: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

KAPSAM: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları desteklenmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği, TV ve Radyo, İnternet, basılı tanıtım, açık hava, özel tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film ve yönetim danışmanlığı sektörleri yararlanabilir).

%60 - 400.000$/yıl  - Sağlık Turizmi, Bilişim, Film Eğitim Yönetim Danışmanlığı

BAŞVURU YERİ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü