Hibe Teşvik Kredi

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİAMAÇ

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR

T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ekonomi Bakanlığınca bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden kuruluşlar (federasyon, birlik, dernek) ve İhracatçı Birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU MERCİİ

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI

Firmaların yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak boş alan/yer kirası, stand, nakliye ve firma temsilcilerinin ekonomi sınıfı gidiş-d.nüş ulaşım giderleri desteklenmektedir. Firmalara, yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak yukarıda sayılan kalemler esas alınarak belirlenen desteğe esas tutar bazında destek sağlanmaktadır. Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. Firmalar, metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde genel nitelikli fuarlarda 50.000 TL’ye, sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda 75.000 TL’ye ve prestijli fuarlarda 250.000 TL’ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir.