Hibe Teşvik Kredi

YURTDIŞINDA ŞİRKET ALIMI İÇİN FAİZ VE DANIŞMANLIK DESTEĞİİLGİLİ KURUM: TİCARET BAKANLIĞI

KİMLER YARARLANABLİR: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

GEREKLİLİKLER VE LİMİTLER:

 • Rapor ve yurt dışı şirket alım desteği
  • Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.
  • Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.
 • İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği
  • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
  • Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
  • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.
  • Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir.