Hibe Teşvik Kredi

EXIMBANK-KOBİ-İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİİlgili Kuruluş:  Eximbank A.Ş.

Kimler Yararlanabilir:

Küçük ve Orta Boy İşletme tanımına giren;

  • İmalatçı-İhracatçı
  • İhracatçı
  • İhracata yönelik mal üreten imalatçı Firmalar

Kredinin Vadesi:

TL kredilerde azami 540 gün, Döviz kredilerde ise azami 720 gün,

Firma Limiti:

Döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 5 milyon ABD Doları’dır.

Kabul Edilen Teminatlar:

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 100’ü oranında,

  • Banka teminat mektubu
  • Kredi Garanti Fonu Kefaleti (Online Başvuru)
  • Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri talep edilir.

Kredi Taahhüdü Nedir? Nasıl Kapatılır?

Kredinin FOB ihracat taahhüdünün, teşvik mevzuatında tanınan süreler içinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır.