Hibe Teşvik Kredi

EXIMBANK-SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİİlgili Kuruluş:  Eximbank A.Ş.

Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) kapsamında;

A- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılara ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılara ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,

B- KKTC’de mukim ihracatçılarave ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılara Türkiye ve KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan KKTC menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,

C- Türkiye’nin siyasi sınırları içerisinde kurulan serbest bölgelerde, üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların, serbest bölgeden Türkiye dışında başka ülkelere kesin olarak satışı taahhüdü karşılığında,

D- Türkiye’de yerleşik firmaların, 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihraç taahhüdü karşılığında,

 1. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
 2. Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
 3. Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
 4. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
 5. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
 6. Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları,

kapsamındaki ihracat işlemlerinizin finanse edilmesi amacıyla aracı bankalara kredi tahsis ediyoruz.

Kimler için uygun?

Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK);

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımız KKTC’de mukim ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılar,
 • Serbest bölgelerde, üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişiler,
 • Türkiye’de yerleşik firmaların, 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihraç taahhüdü karşılığında
 • Turizm müesseseleri ile seyahat acenteleri, tur operatörleri,
 • Uluslararası kara, deniz veya hava ulaştırma firmaları,
 • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı sağlık hizmeti sunan firmaları,
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar,
 • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışı yapan firmalar,
 • Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları yapan firmalar için uygundur.

Ürünün amacı nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı ile ihracatçıların ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçıların ihracatlarını geliştirilmelerine destek veriliyor, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunuluyor, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına yardımcı olunuyor, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışını teşvik ediliyor, ihracatçıların sevk öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçları aracı bankalar aracılığı ile karşılanıyor.

Program limiti nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı kapsamında; bir firmaya kullandırılabilen TL ve Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplam limiti azami 25.000.000 ABD Doları tutarındadır.

Söz konusu firma limiti;
SÖİK Katılım TL/SÖİK Katılım Döviz kredisi kapsamında 15 milyon ABD Doları tutarındadır.
SÖİK KKTC TL kredisi kapsamında 5 milyon TL ile sınırlıdır.

İşlem alt limiti nedir?

SÖİK programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Maximum 540 Gün

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, sigortalılık durumu, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Aracı bankalar, faiz ve kar payı oranları üzerine TL kredilerde azami yıllık 1 (bir), döviz kredilerinde azami yıllık 0,5 (yarım) puan aracılık komisyonu ilave edebilirler.