Hibe Teşvik Kredi

KREDİ GARANTİ FONU-EXIMBANK KREDİLERİlgili Kuruluş: Kredi Garanti Fonu A.Ş.

Kimler Yararlanabilir: İhracatçı KOBİ ler

Açıklamalar:

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır.

Vade:

Kefalet/aval vadesi konusunda ilgili EXIMBANK kredisinin vadesi esastır. KGF tarafından Türk Eximbank’a gönderilen “Niyet Mektubu”nun düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF’nin kefaleti veya avali son bulur.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak:

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum:

Türk Eximbank

Kefalet Limiti:

KGF’nin her bir yararlanıcı lehine vereceği kefalet/aval limiti 3 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

Azami Kefalet Oranı:

%100

Ücret ve Komisyon:

  • KGF, kefil olduğu her tür kredi için kredinin türüne ve vadesine bağlı olarak, kefil olduğu tutar üzerinden her yıl için komisyon alır.  Bir yıldan uzun vadeli kefalette/avalde bulunduğu kredilerde ise; her yıl için risk üzerinden komisyon alacağını tahsil eder.
  • Aval işlemleri dahil KOBİ’lerden tahsil edilecek yıllık kefalet komisyon oranları; KOBİ’lerin kredi değerliliğine, ihracat potansiyeline, kredinin türü ve vadesine, grup riski dahil kredi tutarına bağlı olarak işlem bazında belirlenir.
  • Kefalet/aval komisyonları yıllık oran üzerinden dönemsel (6 aylık) olarak hesaplanmaktadır.
  • Yabancı para üzerinden verilen kefaletlerde kefalet komisyonu, kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.
  • Yabancı para üzerinden verilen avallerde ise her aval için, aval komisyonu bono vadesi kadar T. Eximbank tarafından kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.

Başvuru İçin;

http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/eximbank-kredileri/