Hibe Teşvik Kredi

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ


Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini ve Bakanlık tarafından şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

 • Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70’i desteklenir.
 • İşbirliği Kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerle, şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi vs. yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, iş planı ve ihracat stratejileri hazırlanır ve projenin yol haritası oluşturulur. Bu kapsamda hazırlanan ihtiyaç analizi raporu gideri ile düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin %75’i en fazla 400.000 ABD Doları olmak kaydıyla desteklenir.
 • İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin 3 yılı aşmamak üzere istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir.
 • İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar) için her bir program bazında

150.000 ABD Doları’na kadar, 10 adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000

ABD Doları’na kadar, ulaşım-konaklama-tanıtım ve organizasyon giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.

 • Proje bitimini müteakip, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Doları kadar 3 yıl alacakları proje bazlı danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin % 70’i desteklenir.

 

EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI

 • Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70’i desteklenir.
 • Eğitim firmasının ve eğitimcinin Tebliğ’de belirtilen koşullara uyması gerekir.
 • Bir eğitim programı en az 5 (beş) şirketin katılımı ile gerçekleştirilebilir. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 3 (üç) kişi katılabilir. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı azami 20 (yirmi)’dir.

 

İHTİYAÇ ANALİZİ, EĞİTİM VE/VEYA DANIŞMANLIK PROGRAMLARI

 • İşbirliği Kuruluşu, Bakanlık koordinasyonunda proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilir.
 • UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi vs. yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, iş planı ve ihracat stratejileri hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.
 • İhtiyaç analizi raporu gideri ile düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Doları’nı kadar karşılanır.
 • Hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. İstihdam dilecek personelin özellikleri Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

 

YURT DIŞI PAZARLAMA VEYA ALIM HEYETİ PROGRAMLARI

 • İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda proje bazlı yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme ve benzeri organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilir.
 • İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 10 (on) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme ve benzeri organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Doları kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için

ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar ulaşım, konaklama ve organizasyon giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.

 

BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI

 • İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.
 • Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık

50.000 ABD Doları tutarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.