Hibe Teşvik Kredi

İlave İstihdam Teşviki

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanacaktır. Bu bağlamda;

  Hibe Teşvik Kredi +

Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)

İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

  Hibe Teşvik Kredi +

İş’ te Anne Projesi

İş’te Anne Projesi kapsamında; İş Kurumu’na şahsen başvuran ya da Bakanlığın ilgili birimleri tarafından İş Kurumu’na yönlendirilen ve İş’te Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi tamamlanan; İş’te Anne Projesi kapsamında; İş Kurumu’na şahsen başvuran ya da Bakanlığın ilgili birimleri tarafından İş Kurumu’na yönlendirilen ve İş’te Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi tamamlanan;

  Hibe Teşvik Kredi +

Kreş Desteği

Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kurs/program süresince

  Hibe Teşvik Kredi +

Geleceğin Mesleklerinde İEP

İlaveten “Geleceğin Mesleklerinde” (Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Kodlama, Yazılım vb.) düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında, Yönetim Kurulu kararıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başlamak üzere; İş Kurumu tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik “Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge” 03.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Hibe Teşvik Kredi +

İşe İlk Adım Projesi

100 Günlük Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerden bir tanesi olan “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında; 100 Günlük Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerden bir tanesi olan “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında;

  Hibe Teşvik Kredi +

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, İş Kurumu tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlara mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlere büyük bir destek sağlanmaktadır. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, İş Kurumu tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlara mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlere büyük bir destek sağlanmaktadır.

  Hibe Teşvik Kredi +

Bilgisayar Oyun/Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir. AMAÇ: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

  Hibe Teşvik Kredi +

TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ

Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması

  Hibe Teşvik Kredi +

Stratejik Ürün Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir. İlgili Kurum: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

AR-GE MERKEZİ TEŞVİKLERİ

Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen proje AR-GE MERKEZİ KURULABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR:

  Hibe Teşvik Kredi +