Hibe Teşvik Kredi

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİDESTEĞİN ADI: TURQUALITY

İLGİLİ KURUM: TİCARET BAKANLIĞI

KİMLER YARARLANABLİR: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

 

 • Döviz kazandırıcı sektörlerde yer alan şirketlerin markalaşması amacıyla yapılan giderlerin sağlanlanması, Turquality programı kapsamında Türk ürünlerinin pazara giriş ve tutunmaları

için yapılacak giderlerin karşılanması, Türk malı ve hizmeti imajının oluşması için yapılacak harcamalasın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIN DESTEKLENMESİ:

 • Hizmet sektörlerinin yurtdışı pazarlar için tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri, Pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler; TİM ve ilgili sektörü tek başına temsil eden kuruluş için %80 oranında proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları, birden fazla sektörü temsil eden birlikler için %80 oranında proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları, diğer işbirliği kuruluşları için %50 oranında proje başına yıllık en fazla

100.000 ABD Doları, birden fazla birlik tarafından oluşturulan projeler birlik başına 250.000 ABD Doları desteklenir.

 

HİZMET SEKTÖRÜ MARKA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ

FİRMALAR İÇİN:

 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile destek kapsamında alınan markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler,

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. Destek oranı, hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan,

4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri %50 oranında yıllık en fazla 400.000 ABD Doları desteklenir.
 • Yurt dışında açılan birimlere ilişkin brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 

  oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları; kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum giderleri %50 oranında yıllık en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

 • Showroomlara/Büyük Mağazalara/Marketlere ilişkin reyon/raf vb. kira ve/veya komisyon giderleri %50 oranında yıllık en fazla
 • 200.000 ABD Doları desteklenir.

 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları olmak üzere her bir marka için ayrı destek alınabilir.
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağazaya ilişkin;
 • Dekorasyon harcamaları, %50 oranında mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Kira giderleri %50 oranında mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 50.000 ABD Doları desteklenir.
  • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri şirket için %50 oranında en fazla
 • 300.000 ABD Doları olmak üzere her bir marka için ayrı destek alınabilir.

 • Konuyla ilgili olarak, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen 3 aşçı/şef, yazılımcı, mühendislik/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları olmak üzere desteklenir.
 • Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler desteklenir.
 • Destek oranı %50’dir ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenmektedir. Bu program kapsamındaki desteklerin süresi 4 yıldır.
 • Şirketlerin bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Bu konuda yapılan harcamalar %75 oranında en fazla
 • 200.000 ABD Doları desteklenir.

TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ

FİRMALAR İÇİN:

 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri karşılanır.
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin danışmanlık ve eğitim giderleri dahil her türlü belgelendirme giderleri karşılanır.
 • Konuyla ilgili olarak, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen 5 aşçı/şef, yazılımcı, mühendislik/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı giderleri desteklenir.
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenir.
 • Yurt dışında aynı anda açılan 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/ eğitim merkezi/lokanta/kafe nin brüt kira giderleri, birim başına en fazla 200.000 ABD Doları kurulum ve dekorasyon giderleri karşılanır.
 • Ön tanı merkezi ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, Showroom/Büyük Mağaza/Marketlere ilişkin reyon/raf vb. brüt kiraları ile kiralanan birimlerin en fazla 200.000 ABD Doları kadar kurulum ve dekorasyon giderleri desteklenir.
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek en fazla 100 adet mağaza/ konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafe ilişkin kira giderleri birim başına 5 yıl süre ile yıllık en fazla 200.000 ABD Doları ve kurulum/dekorasyon giderleri için birim başına en fazla

100.000 ABD Doları desteklenir.

 • Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler desteklenir.
 • Destek oranı %50’dir ve bu program kapsamındaki desteklerin süresi 5 yıldır. Destek süresi şirket performansına göre 5 yıl daha uzatılabilir.
 • Şirketlerin her bir markasına dair bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Bu konuda yapılan harcamalar %75 oranında olmak üzere en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.