Hibe Teşvik Kredi

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)


İşverenlerin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, İş Kurumu tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlara mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlere büyük bir destek sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

  • 15 yaşını doldurmuş,
  • Son 1 ayda çalışmamış,

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay,

Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik Mesleklerinde 9 Ay,

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde,

Diğer Sektörlerde 3 Ay,

Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50’ sini 60 günden az olmamak şartıyla Program Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir.

Kişilere günlük 61,65 TL cep harçlığı,

Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri

İş Kurumu tarafından ödenecektir.

  • En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenen program kapsamında, 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının %10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunmaktadır.
  • İşverenler katılımcıların %50’ sini istihdam etme taahhüdü vermeleri halinde katılımcı kontenjanı %10’ dan % 30 a kadar çıkarılabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programları sürekli olarak iş arayan ve işverenlerimize daha fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.