Hibe Teşvik Kredi

İşe İlk Adım Projesi


100 Günlük Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerden bir tanesi olan “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında;

Yüksekokul veya fakültelerden mezun olan(Mezuniyet şartı aranmaktadır.)

18-29 yaş aralığındaki gençlerin

İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay

Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik Mesleklerinde 9 Ay

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde

Diğer Sektörlerde 3 Ay

Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi Program Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir.

Bu kapsamda;

Kişilere günlük 61,65 TL cep harçlığı, GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri ödenecektir.

Kişilerin İEP sonrası istihdam sürecinde ise işverenlerimize;

  • Zorunlu istihdam sürecinde her ay için net asgari ücretin yarısı kadar, (İşveren tarafından zorunlu istihdam sürecinden sonra katılımcının 12 ay süreyle istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi durumunda tek seferde toplu olarak ödenecektir.)
  • Zorunlu istihdam sürecinin sonrasında işveren tarafından 12 ay istihdam taahhüdü verilmesi durumunda ise 12 ay boyunca net asgari ücretin %25’ i kadar,

Ücret desteği İşsizlik Sigortası fonundan sağlanacaktır.

Destekten yararlanılabilmesi için;

Zorunlu istihdam sürecinde programın bitiş tarihindeki çalışan sayısının altına düşülmemesi gerekmekte olup; bu sayının altına düşülen aylarda ödeme yapılamayacaktır.

Katılımcının işveren tarafından aynı işyerinde (aynı işverene ait işyerinde) istihdam edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Zorunlu ve isteğe bağlı istihdam süreçlerinde destekten faydalanılabilmesi için sigortalının kesintisiz istihdam edilmesi gerekmekte olup, “06.Kısmi İstihdam” ve “07.Puantaj Kayıtları” kodlu eksik gün nedenleri istihdamı kesintiye uğratacağından bu kodlarla eksik prim günü bildirimi durumunda işveren ilgili ayda söz konusu katılımcı için destekten yararlanamayacaktır.

SGK’ ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamazlar.

Projenin 5000 katılımcı ile sınırlı olması planlanmaktadır. Proje kapsamında verilecek destek 01.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında açılan programları kapsayacaktır.