Hibe Teşvik Kredi

Geleceğin Mesleklerinde İEP


İş Kurumu tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik “Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge” 03.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlaveten “Geleceğin Mesleklerinde”  (Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Kodlama, Yazılım vb.) düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında, Yönetim Kurulu kararıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başlamak üzere;

18-29 yaş arası gençlere

9 ay süre ile

Günlük 75 TL zaruri gider ödenmesi

Mümkün hale gelmiştir.

  • En az 2 sigortalı çalışanı olan; Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Merkezleri, Tasarım Merkezleri;
  • En az 20 sigortalı çalışanı olan; Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri;

Söz konusu destekten faydalanabilecektir.