Hibe Teşvik Kredi

Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)


İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu kapsamda;

 • 15 yaşını doldurmuş,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

MEGİP projesine alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

 • MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları (Modül Program) süresince,
 • Teorik ve uygulamalı olarak,
 • Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde,

MEGİP düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50’ sini 120 günden az olmayacak şekilde en az Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekecektir.

Kişilere günlük 61,65 TL cep harçlığı,

Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri

 • Eğitici Giderleri
 • Temrin Giderleri,

İş Kurumu tarafından ödenecektir.

 • İşverenler çalışan sayılarının %50’ sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.
 • 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.
 • Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu Genelge kapsamında mesleki eğitim düzenlenmeyecektir.

 • Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir.