Hibe Teşvik Kredi

İlave İstihdam Teşviki


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanacaktır. Bu bağlamda;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla Sigortalı olmayan,

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

İşverenler tarafından;

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilmeleri,

İşverenin bir önceki takvim yılına ilişkin sigortalı çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları,

Halinde;

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının,

18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,

18 yaşından büyük kadın veya

Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda

Söz konusu destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.