Hibe Teşvik Kredi

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki


Özel sektör işverenlerinin 31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan;

  • 18-29 yaş arası kişileri,
  • Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
  • Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak

İstihdam etmeleri durumunda;

  • İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,
  • Diğer sektörlerde ise 30 ay

Süreyle kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İş Kurumu tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.