Hibe Teşvik Kredi

Yeni Girişimcilik Destek Programı - 2019

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2019 yılından itibaren yenileniyor. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2019 yılından itibaren yenileniyor.

  Hibe Teşvik Kredi +

YENİ İŞ KURACAKLARA 50.000 TL HİBE, 100.000 TL FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir. İlgili Kurum: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknikteknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. İLGİLİ KURUM: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

Stratejik Ürün Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir. İlgili Kurum: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi. Programın Amacı:

  Hibe Teşvik Kredi +

İŞLETMELERİN ORTAK YATIRIMINA 300.000 TL HİBE, 700.000 TL FAİZSİZ KREDİ

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. İLGİLİ KURUM: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

FUARLARDA AÇACAĞINIZ STANDLARA 7.500 TL HİBE

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. İLGİLİ KURUM: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +

AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. İlgili Kurum: KOSGEB

  Hibe Teşvik Kredi +