Hibe Teşvik Kredi

PATENT TESCİLLERİNİZE 30.000 TL HİBEDESTEĞİN ADI: SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

İLGİLİ KURUM: KOSGEB

KİMLER YARARLANABLİR: KOBİLER

GEREKLİLİKLER VE LİMİTLER:

  • İşletmelerin;
    • Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,
    • TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.
  • Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.
  • TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.
  • Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce KOSGEB’e başvuru yapar.
  • İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.
  • Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.