Hibe Teşvik Kredi

ACENTA KOMİSYON DESTEĞİAMAÇ: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

KAPSAM: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR:  Acenta Komisyon Desteği, sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurtdışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemelerini içermektedir. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/ . dizi-film sektörleri yararlanabilir).

Acente Komisyon Desteği

%50 - 100.000$/yıl Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim

BAŞVURU YERİ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü