Hibe Teşvik Kredi

Tercümanlık DesteğiAMAÇ: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

KAPSAM: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları desteklenmektedir.

Tercümanlık Desteği Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam en fazla iki adet tercüman ya da tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri içermektedir. (Sağlık turizmi sektörü yararlanabilir).

%50 - 25.000$/yıl (istihdam)

%50 - 50.000$/ yıl  (hizmet alımı)

BAŞVURU YERİ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü