Hibe Teşvik Kredi

Stratejik Ürün Destek Programıİlgili Kurum: KOSGEB

Amaç

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.

 

Hedef Ürünler:

 • 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 27- Elektrikli teçhizat imalatı
 • 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
 • 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
 • 32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
 • 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

sektörlerinde yer alan ürünler

 

Başvuru Yapabilecekler : KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

 

Destek Üst Limiti : 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli)

 

Destek Unsurları:

 1. Makine-teçhizat desteği
 2. Yazılım gideri desteği
 3. Personel gideri desteği
 4. Bilgi Transferi desteği
 5. Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği
 6. Hizmet alımı desteği

Destek Oranı

 • Destek Oranı % 70 Geri Ödemesiz
 • Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli

NOT: Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.