Hibe Teşvik Kredi

YURTDIŞINDA İLERİ TEKNOLOİ ŞİRKET ALIM DESTEĞİİLGİLİ KURUM: TİCARET BAKANLIĞI

KİMLER YARARLANABLİR: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

GEREKLİLİKLER VE LİMİTLER:

 • İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği
  • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
  • Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
  • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.
  • Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir.