Hibe Teşvik Kredi

Bilgisayar Oyun/Mobil Uygulama Pazara Giriş DesteğiAMAÇ: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

KAPSAM: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları desteklenmektedir.

Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği, mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri ile mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süre.lerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretlerini kapsamaktadır. (Bilişim sekt.rü yararlanabilir).

 

Bilgisayar Oyun/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

%50 - 75.000$/Oyun-Uygulama / Bilişim (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler)

 

BAŞVURU YERİ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü