Hibe Teşvik Kredi

TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı‌Destek Oranları

Bu programa başvuran projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bütçe ve oran, değişiklik yapıldığı durumlarda TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

Destek üsresi en fazla 18 ay, destek oranı %75’dir.

Programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi, 500.000 (beş yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır.

KOBİ’ler, en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projelerinde programdan destek alabilmektedirler.

 

Destek Kapsamı

Destek sağlanacak projelerin;

 • Kavram geliştirme,
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması,
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Destek Gider Kalemleri

 1. Mal ve hizmet alımı
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 2. Proje hazırlatma ve yeminli mali müşavir giderleri
 3. Proje genel giderleri

Proje başvurusunda beyan edilmek üzere proje fikir sahibine 7500 (yedi bin beş yüz) TL teşvik ödülü verilir. Bu kişi proje ekibinde, firma ortaklığında ya da firma yönetim kurulunda yer alamaz.