Hibe Teşvik Kredi

UFUK 2020


Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Birlik Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür.

Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Ufuk 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan “Ufuk 2020” ise 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçmiştir.

Ufuk 2020 üç bileşenden oluşmaktadır.

  • Bilimsel Mükemmeliyet
  • Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik
  • Toplumsal Sorunlara Çözümler

İkinci bileşen kapsamında yer alan “KOBİ’lerde Yenilikçilik” başlığı kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Bu program;

  • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
  • Her sektörden yenilikçi KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
  • Konsorsiyum oluşturma zorunluğu yoktur. Tek bir KOBİ’nin de başvuru yapmasına olanak sağlamaktadır.
  • Sadece en iyi ve yenilikçi fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.